Leiutajate abimees aastast 2009
RSS icon Home icon
 • Kaubamärk veebis ja sinu kodulehel

  Posted on veebruar 17th, 2017 Leo Siemann No comments
  Kõigepealt vaatame pisut lähemalt seda, mis asi see Kaubamärk üldse on ja miks peaks teda kaitsma. Juba ammustest aegadest on inimesed püüdnud oma tooteid ja teenuseid eristada. Meenuvad ju meile enamusele sellised kaubamärgid nagu Kalev, Tallink, Ford ja Saku.  Esmalt hakati eristusmärke kasutama hoopis kariloomadel, et nende omanikud saaksid vahet teha kes kellele kuulub. Wikipedia andmetel on Kaubamärk  tähis, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise ettevõtja  samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärk võib olla sõna, väljend, kujutis, tähe- ja numbriühend või nende kombinatsioon. Samuti võib see olla ka heli- või lõhnamärk. Kaubamärgile saab taotleda õiguskaitset teatud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kaubamärke ei patenteerita, vaid registreeritakse Patendiametis. Registreeritud kaubamärgi omanikul on selle kasutamise ainuõigus kaupade ja teenuste loetelus nimetatud klassides. Omanik võib kaubamärgi õiguse rikkumise takistamiseks algatada kohtumenetluse ja aegajalt me sellistest vaidlustest ka kuuleme.

  Kus kaubamärgid kehtivad?

  Kaubamärgi kehtivuse ulatus on piirkondlik ja tuleb omanikul ehk selle taotlejal sätestada just seal kus seda soovitakse, olgu selleks siis kas ainult asukohariik või laiem piirkond nagu on seda Euroopa või Euraasia. Taotleda võib ka kogu maailmas kehtivat kaubamärki WIPO ehk ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni vahendusel.

  Tänapäeval on aga tekkinud terve hulk kaubamärke, mida kasutatakse vaid virtuaalses maailmas ehk siis veebilehtedel, sotsiaalmeedias ja ka äppides. Näiteks Google, Facebook ja Youtube on siinkohal kolm tuntuimat. Kõik nad algasid Internetist ja on seal rõõmsalt tänaseni. Peagi ilmub müügile Google´i järjekordne nutitelefon, mis kannab ka tolle kaubamärki. See aga tähendab omakorda, et Google´i kaubamärgi kasutamine on taas mõne füüsilise klassi võrra laienenud. 

  Miks on kaubamärk oluline ka veebiteenuste puhul?

  Kõigepealt peab ütlema, et veebis saab eristada 2 sorti kaupu ja teenuseid: 1. Niiöelda päris asjad mida veebi vahendusel reklaamitakse ja müüakse ja 2. Ainult veebis olevad virtuaalsed tooted või teenused. Tegelikkuses aga pole vahet kas toode või teenus on virtuaalne või päris, kaitsta tuleb teda ikka kui ilma jääda ei soovi. Seetõttu ongi oluline luua oma kaubamärk ja see kasutusele võtta. Selleks võib olla logo või tähemärk, heli või isegi lõhnamärk. Olgu see siis 2D või 3D, oluline on ikka asjaolu, et kaubamärk eristuks juba kasutusel olevatest kaubamärkidest.

  Millised kaubamärgi klassid peaksin valima veebis osutatavatele teenustele?

  See sõltub nüüd juba sellest millisel otstarbel ja kus antud kaubamärki kasutada soovitakse. Nimekiri kaupade ja teenusklasside kohta asub Patendiameti kodulehel, kus 1-34 on kaupade ja 35-45 teenuste klassid: http://www.epa.ee/et/kaubamargid/kaupade-ja-teenuste-klassifitseerimine. Üks levinumaid klasse millega veebiteenuste põhiseid kaubamärke kaitstakse on klass nr 35.

  Mida siis teha kui kaubamärk tundub olevat liiga kallis meetod omandikaitseks?

  Üldiselt on oluline teada, et kohustust kaubamärki registreerida ei ole. Sageli piisab ka märgistuse TM lisamisest, et rahvale omandiõigustest märku anda. Kui kaubamärk on juba internetis ringlemas siis seda enam pole kellelgi näppima hakata suurt mõtet, sest see on kõigile näha ja teada millal antud märk kasutusele ilmus. Lisaks on veel üks hea moodus kaubamärgi väärkasutust kaitsta, mis on n.ö domeenistamine”. Viimane tähendab seda, et kui sa ostad endale samanimelise domeeni, mis lõpeb .com või .ee ehk valitud maa tippdomeeniga siis sansid, et keegi su märgile küüned taha ajab langevad tunduvalt. Veelgi parem on kui sa antud domeenile ka oma kodulehe istutad, mille nimetus kattub 1:1 kaubamärgi nimetusega, seda muidugi juhul kui on tegemist sõnalise kaubamärgiga. Ülejäänud töö teevad sinu eest juba Google ja teised otsingumootorid. Kui on aga tegemist kujundmärgiga siis on oluline see märk ka oma kodulehele lisada, et tekiks seos logo ja valitud domeeni ning kodulehe vahel.

  Mida tähendavad tähised TM ja ® ja millal neid kasutatakse?  

  TM ehk siis Trade Mark ( inglise keeles ) on viiteks sellele, et antud kaubamärk on juba kasutusele võetud. Tähist ® aga kasutatakse siis kui Patendiamet on kaitse väljastanud ehk antud kaubamärgi registreerinud ja oma registrisse kandnud. Mõlemal puhul võib kaubamärgi omanik selle rahulikult oma tootele või teenusele lisada ilma, et ta selleks kelleltki luba küsiks.

  * Eestis kehtivad Kaubamärgi lõivud leiab  Patendiameti kodulehelt.

  Lisainfo :

  https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-marks-basics

  http://www.epa.ee/et/kaubamargid/mis-kaubamark

  http://www.wipo.int/trademarks/en/

  www.eitk.ee

   

  Leo Siemann

  Leiutaja ja väikeettevõtja
  Sõltumatu intellektuaalomandi uurija ja konsultant
  **************************************************

  Artikkel avaldati Veebimajutuse blogis 15.02.2017. Tundub, et järgnevalt pean autoriõigustest kirjutama …

  Comments are closed.