Leiutajate abimees aastast 2009
RSS icon Home icon
  • Patent

    Leiutiste õiguskaitseks Eestis on kaks vormi : Kasulik mudel ja Patent. Neist viimane on tugevam tehnilise loomingu kaitsmise meetod kuna sisaldab endas ka  rahvusvahelist patendiuuringut. Kasulik mudel on aga seevastu odavam kuid siiski piisav, et leiutist kaitsta ainult Eesti Vabariigis. USAs, Saksamaal ja veel mitmetes teistes riikides on kasutusel ka eelpatent ehk  pre-patent, millele on samuti kergemad nõudmised nagu kasulikule mudelile.

    Patenditaotluse vormistamine ei ole  iseenesest keeruline küll aga vajab selles sisalduv Spesifikatsioon tubli eeltööd , et vajalik leiutustasetase saavutada. Siinkohal tulevad appi patendivolinikud , kes on meil justkui advokaadid selles vallas. Kahjuks on aga nende teenused tavainimese jaoks suht kallid. Seega jääb üle paar võimalust : 1. See raha ikkagi mingi valemiga leida või 2. Asi ise ära teha.  Viimase puhul tuleb aga arvestada , et õnnestumise tõenäosus võib olla ka väiksem ja lõpuks tuleb uuesti teha või siis ikkagi patendivoliniku abi paluda. Kuid hea on jälle seejuures asjaolu , et nõnda saab see protsess selgeks ja on ka tulevikus käepärane kasutada 😉 Mina just nõnda teging  andes sisse patenditaotluse mitte ainult Eestis vaid ka Inglismaal ja USA-s.

    Leiutise pass ehk Spetsifikatsioon koosneb leiutiskirjeldusest, nõudlusest , joonistest ja lühikokkuvõttest. Mis ja kuidas täpsemalt oleks juba soovitav järele uurida Eesti Patendiameti kodulehelt:  http://www.epa.ee

    Head leiutamist !