Leiutajate abimees aastast 2009
RSS icon Home icon
 • Hallooo !! Kuhu lähed Eesti ???

  Posted on veebruar 9th, 2013 Leo Siemann No comments

  Leiutaja hr. Erkki Joasoon ja tema “3D kinnas”, mis mõistmatuse, raha ja tugistruktuuride puudumisel kahjuks Eestis väljaarendamata jäi … © am.ee 2009

  Umbes samapalju aega kui on jäänud Hiina maoaasta alguseni on jäänud ka Eesti ettevõtluse kasvustrateegiasse 2020 ettepanekute tegemiseks. Lugedes aga antud strateegiat ei näe ma kusagil sõna “leiutaja”. Kas siis ettevõtlus ja leiutamine ei olegi omavahel kuidagi seotud? Kus kohast tuleb see suur lisandväärtus kui me oma uusi tooteid ja lahendusi turul ei kaitse? Riigi haldusalasse kuuluv Eesti Patendiamet käsitleb ilmselgelt mõisteid leiutis, leiutaja ja leiutamine. MKM räägib aga innovatsioonist ja kasutab vaid korra oma strateegias sõna innovaator …

  2.  Ettevõttepõhine lähenemine – meenutagem asjaolu, et enamus leiutajaid ei ole ettevõtjad ega soovigi selleks kunagi hakata. Mis siis nemad tegema peavad ? Kas riigist lahkuma sinna, kus nendega arvestatakse? Strateegiat lugedes tundub, et Eestis on sõna leiutamine justkui igand, millega seonduvad vaid sellised tegelased nagu Jaan Tatikas ja Salomon Vesipruul. Samas, minu ja tundub, et ka suures osas eesti rahva arvates iseloomustab kõige paremini sõna “nokitsemine” just sellist intellektuaalomandiga (loe: patendi või kasuliku mudeliga) mittekaitstud tehnilist loometegevust. Tundub, et ka sõna leiutamine on nüüd sama pulga peale sattunud. Arenenud maades ja isegi juba Hiinas pööratakse senisest palju enam tähelepanu sellele, et leiutised oleks kaitstud. Ei olegi enam see ammutuntud copy-paste meetod, mis hiinlaste tänast tegevust iseloomustab vaid hoopis megakiirelt tõuseb patentide arv ! Seoses sellega on ka WIPO  oma põhitähelepanu suunanud just Aasiasse. Küsimus jääb: Kas leiutajad on Eesti riigile olulised inimesed või räägime jätkuvalt mingist suurest ja roosast ning tavakodanikule arusaamatust mullist nimega innovatsioon ?? Kordan veelkord – leiutaja (inventor – eng. ehk innovaator) on oluline kui peaga mõtlev sipelgas ühe riigi majandusarengus. Siinkohal räägime ikka arenenud riikidest nagu on seda Jaapan, USA, Sveits või Rootsi.  Eesti riigis aga ei julgeta sõna leiutaja isegi mitte  ettevõtluse strateegiasse sisse kirjutada !!! Mõni ime siis, et patentide arv per capita on siin üks madalamaid Euroopas ja tegeleme valdavas enamuses vaid allhankega. Hallooo ! Kuhu lähed Eesti ???  Masenduse peletamiseks on vast jälle paras aeg Lotte film mängima panna …   

 • Miks ja kuhu kaovad meie leiutised?

  Posted on märts 31st, 2012 Leo Siemann No comments

  ©2012 Kartulivabariik.ee

  On teada tõsiasi et paljud, võiks öelda isegi liigagi paljud Eesti leiutised on meile kaduma läinud. Seda nii majanduslikus kui ka intellektuaalses tähenduses. Tavaline on olukord, kus üks tubli eesti leiutaja lahkub välismaale kuna tema leiutisele pole siin vastavat tööstust ega turgu või puudub kohalikel lihtsalt arusaamine mida tema leiutisega peale hakata. Nõnda saame koostada päris karmi nimekirja nendest leiutistest ja leiutajatest, kes aegade jooksul on Eestist lahkunud. Aga mis siis sellest? – võib mõni küsida. Jah on küll. Majanduslik kahju riigile ehk saamata jäänud tulu ulatub miljonitesse ja täiesti võimalik, et juba ka miljarditesse dollaritesse!

  Põhjuseid miks see nõnda on leidub mitmeid. Esmalt puudub Eesti riigil ühtne ja produktiivne intellektuaalomandi alane konseptsioon. Seetöttu oleme endiselt suht sarnases olukorras kui Eesti Wabariik enne II Maailmasöda. Teiseks ei ole piisavalt arusaamist ja poliitilist tahet riigiametnike hulgas, et seda olukorda muuta. Ja kolmandaks puudub ka Leiundusfond nende üksikleiutajate tarbeks, kes abi vajavad. Nõnda võimegi jätkuvalt näha olukorda kus Eestist lahkuvad nii  leiutised kui ka nende  leiutajad, kes riigile märkimisväärset kasu võiksid tuua.

  Seetõttu tahangi nüüd algust teha Eesti  -Top 5 leiutisega,  vastukaaluks TOP10-le , mille möni aasta tagasi kokku panin, et oleks objektiivsem pilt sellest, millega oleme hakkama saanud ja millest täiega ilma jäänud…

  Ah jaa, et  kuhu nad siis kaovad? Eks enamjaolt ikka välismaale, kus on targemaid inimesi, kes aru saavad millega on tegemist ja kuidas nende asjadega elu paremaks muuta saab – iseenda ja oma ühiskonna heaolu ning jõukust suurendades. Samas on ka neid leiutisi, mis kusagile ülikooli arhiivi lihtsalt tolmama jäävad nagu näiteks leiutaja Herkki Joasoone “3D kinnas”…  Aga mis ja kuhu täpsemalt, loe  – Top 5st. Lehekülje leiad blogi ülemiselt servalt. Kui sul on ettepanekuid, et nimekirja täiendada, siis kirjuta palun : leo@leiutaja.com . Täiesti võimalik et jõuame ühel päeval nõnda välja ka -Top10ni.

  Oleme arengumaa. Kui soovime oma staatust muuta ja jõuda arenenud riikide hulka Euroopas nagu on seda näiteks Sveits või Rootsi, siis peame ka oma suhtumist tublisti muutma. Käesolevaga on ju meie peamisteks tegevusvaldkondadeks transiit ja allhange. Tarvis oleks aga hoopis tõsta tootlikkust – luues uusi tooteid, lahendusi ja brände, mille järgi meid maailmas tuntakse.

  Õhukaitse Suurtükiväegrupi tulejuhtimise rühm ja Karl Papello konstrueeritud automaattulejuhtimisaparatuur T-5, Miidurannas suvelaagris 1935.a. ©2012 Rindeleht.ee

  Jäägu see siis mõtlemisaineks kõigile neile, kes eesti inimeste hea käekäigu ja riigi maine eest vastutavad.

  Loe lisaks:  http://www.rindeleht.ee/foorum/phpBB2/viewtopic.php?f=34&t=4931

  PS. Ilma autori nõusolekuta ei ole lubatud siit tekstist ühtegi mõtet välja rebida, kopeerida ega lihtsalt varastada. Leo Siemann ©2012