Leiutajate abimees aastast 2009
RSS icon Home icon
  • TM & ®

    KAUBAMÄRK  ehk  siis Inglise keeles  TRADEMARK  ( TM ) on kaupade ja teenuste eristamiseks mõeldud sümbol. See võib olla värviline või mustvalge , visuaalne või ka audiosalvestis.  Nizza klassifikatsiooni alusel eristatakse kaupadel 34 ja teenustel 11 klassi, seega ühtekokku 45 erinevat klassi. Nii et sul tuleb endal otsustada kuhu klassi sa oma kaubad või teenused paigutad. Neid klasse võib olla mitu kuid sel juhul tuleb maksta ka rohkem.

    ® –  on aga Registreeritud Kauba – või teenusmärgi tunnuseks. Selle saamiseks tuleb pöörduda Patendiameti poole ja esitada taotlus. Üldjuhul kulub kaubamärgi saamiseks 3-6 kuud. Kui vastuolusid ei esine, siis esitatakse omanikule vastavasisuline tunnistus ja kaubamärk kantakse registrisse.

    TM – tähise võid sa aga oma kaubamärgile lisada ise, mis siis teatab teistele, et sinu märk on juba käibel.  Soovitav on siiski märk võimalike  vastuolude vältimiseks ka registrisse kanda.

    Täpsemat infot Kaubamärkide kohta leiad Eesti Patendiameti kodulehelt  http://www.epa.ee